Budowa stacji Metra "Księcia Janusza - tory odstawcze" dla firmy GÜLERMAK

metroc06     Dla firmy GÜLERMAK Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. generalnego wykonawcy budowy II linii metra w Warszawie wykonujemy roboty ziemne - wykop wstępny oraz podstropowy na torach odstawczych przy stacji metra C06 "Księcia Janusza". Realizujemy również wszystkie wejścia do stacji metra C06 - "Księcia Janusza".
Inwestor - Miasto Stołeczne Warszawa.

Czytaj więcej...

Budowa stacji Metra "MŁYNÓW" dla firmy GÜLERMAK

metroc07      Dla firmy GÜLERMAK Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. generalnego wykonawcy budowy II linii metra w Warszawie wykonujemy roboty ziemne - wykop wstępny,podstropowy oraz wykopy wejść stacyjnych.
Stacja metra C07 "MŁYNÓW". Inwestor - Miasto Warszawa.

Czytaj więcej...

Wykop dla firmy UNIBEP S.A.

unibep2017      Dla firmy UNIBEP S.A. wykonujemy roboty ziemne - wykop oraz zasypki dla inwestycji przy ul. Cybernetyki w Warszawie.
Inwestor Dom Development.

Czytaj więcej...

Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica

zielonka m     Na inwestycji "Modernizacja lini kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok" realizowanej przez firmę Torpol wykonujemy dobudowę nasypu ze wzmocnieniem podłoża geokratą,podtorza oraz warstwy ochronne.

Czytaj więcej...

RESA - Lotnisko Warszawa-Modlin

modlin       Wykonujemy utwardzenie strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej RESA wraz z pasem drogi startowej przed progiem "26" drogi startowej. Prace wykonywane są nocą między godziną 0.00 a 5.00. W związku z prowadzeniem prac przy pasie startowym w rejonie działania systemu naprowadzania samolotów ILS każdego dnia po zakończeniu prac należy odtworzyć pierwotne rzędne terenu.

Czytaj więcej...

Wykop dla firmy JAZ - BUD Sp. z o.o.

pruszkowDla firmy JAZ - BUD Sp. z o.o. wykonujemy roboty ziemne (z odwozem ziemi z wykopów i dowozem ziemi na zasypki) dla inwestycji przy ul. Lipowej i Ciegielnianej w Pruszkowie. Ponadto wykonaliśmy wymianę gruntu na części wykopu.

Czytaj więcej...

Wiadukt drogowy Ciechanów

ciechanow     Na zlecenie firmy Mota-Engil Central Europe S.A. realizujemy prace polegające na wykonaniu nasypu i zasypek mostowych na wiadukcie drogowym przy drodze krajowej nr 50 oraz nasyp pod drogę równoległą do trasy kolejowej Warszawa-Gdynia. Termin wykonania IV-VIII 2014.

Czytaj więcej...

2024  WEG-BET Danuta Kurpiewska - Transport, Kruszenie, Prace ziemne, Rozbiórki, Sprzedaż kruszyw  
stat4u Created by PaBlo